Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7

Tên file: 25-4.-QD-Danh-muc-SGK-lop-6-lop-7.pdf
Tải về

Ngày 05/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 và lớp 10 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tiếng Anh Explore English, Tiếng Anh i-Learn Smart World.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch  sử và  Địa lí, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt  động trải nghiệm hướng nghiệp, Tiếng  Anh Global Success, Tiếng  Anh  English Discovery,  Tiếng Anh i-Learn Smart  World.

Danh mục sách giáo khoa lớp 10 gồm các môn: Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh Global Success, Tiếng Anh i-Learn Smart  World.

Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Huế.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *