THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4-01/5

  THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4- 01/05 và phân công trực bảo vệ trường học trong ngày nghỉ lễ.

 Căn cứ Thông báo số 222/TB-PGDĐT ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05) năm 2019.

Trường Trung học cơ sở (THCS) Thạnh Lợi  Thông báo về nghỉ lễ và treo Quốc kỳ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05) năm 2019, như sau:

  1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương:

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Thạnh Lợi được nghỉ 03 ngày, kể từ ngày thứ bảy 13/04/2019 đến hết ngày thứ hai 15 tháng 04 năm 2019.

  1. Ngày Chiến thắng (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05):

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Thạnh Lợi được nghỉ 05 ngày, kể từ ngày thứ bảy 27/04/2019 đến hết ngày thứ tư 01 tháng 05 năm 2019.

  1. Treo cờ Tổ Quốc:

Trường học thực hiện treo cờ Tổ Quốc tại trường và toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên treo cờ Tổ Quốc tại nhà riêng trong những ngày nghỉ lễ.

  1. Trực cơ quan:

CB-GV-NV thực hiện trực bảo vệ an toàn, an ninh trường học và giải quyết công việc đột xuất trong 02 đợt nghỉ lễ (Kèm theo bảng phân công).

Nhân viên bảo vệ tưới cây hàng ngày.

Nhân viên vệ sinh thực hiện vệ sinh hàng ngày.

Hiệu trưởng trường THCS Thạnh Lợi yêu cầu tất cả CB-GV-NV- HS thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– CB-GV-NV-HS trường;

– Lưu:VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *