Tuyên truyền pháp luật về ATGT, VPPL, bạo lực học đường, HIV/AIDS

     Ngày nay, trong quá trình cả nước ta đang thực hiện phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt là việc mở cửa hòa nhập với thế giới, đất nước đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đời sống của người dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt trái của cơ chế thị trường tác động tiêu cực không nhỏ đến những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Một trong những mặt trái đó là tình trạng các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, con người đa số trở nên sống vô cảm, đạo đức xã hội có phần xuống cấp…

     Những mặt trái này của cơ chế thị trường ngày càng có tác động mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh trung học hiện nay. Nhiều tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào học đường như trộm cắp, bạo lực, ma túy, thiếu lý tưởng sống trong sáng, cao đẹp, sống vô cảm, sẵn sàng chà đạp lên mọi giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sống thiếu văn minh, thiếu ý thức chấp hành pháp luật …

      Việc giáo dục thế hệ trẻ biết sống có lý tưởng cách mạng cao đẹp, có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của người công dân, biết tuân thủ pháp luật, biết thực hiện nếp sống văn minh…là trách nhiệm chủ yếu của các nhà trường hiện nay. Nếu mỗi nhà trường đều quan tâm và làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho học sinh về những vấn đề nêu trên, sẽ góp phần không nhỏ vào việc vun đắp, xây dựng một xã hội văn minh. Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay.

     Trường THCS Thạnh Lợi trong nhiều năm qua đã luôn quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh của nhà trường. Ngay từ đầu mỗi năm học, tập thể chi ủy và tập thể lãnh đạo nhà trường đã tổ chức nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, của các cơ quan liên quan về các vấn đề trên. Từ đó, bàn bạc để thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nội dung trên cho suốt năm học.

    Trên tinh thần đó, sáng ngày 05/11/2018 trường THCS Thạnh Lợi phối hợp với Công an huyện Tháp Mười tổ chức Tuyên truyền pháp luật về ATGT, VPPL, bạo lực học đường, HIV/AIDS cho hơn 250 em học sinh của toàn trường. Đến dự buổi tuyên truyền có đồng chí Trung tá Nguyễn Vĩnh Trung, công an huyện Tháp Mười.

NGUYEN VINH TRUNG

Trung tá Nguyễn Vĩnh Trung – Công an huyện Tháp Mười tuyên truyền về VPPL và ATGT trên địa bàn huyện Tháp Mười

     Với những câu chuyện rất thực tế có chút hài hước về tình hình VPPL và ATGT trên địa bàn huyện Tháp Mười đã gây được sự thu hút từ Giáo viên và học sinh.

GIAO VIEN

Giáo viên và học sinh trường chăm chú theo dõi trong buổi tuyên truyền

     Như vậy chỉ trong một buổi sáng, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười, sự phối hợp của công an huyện, nhà trường đã tổ chức thành công buổi tuyên truyền nói trên. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc giáo dục học sinh nhà trường, nâng cao chất lượng của nhà trường đi lên.

Tác giả: Võ Bình

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *