TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 2022

NỘI DUNG HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

1. Hồ sơ dự tuyển Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua hộp thư điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: pgd.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn Lưu ý: * Nộp kèm Phiếu đăng ký dự tuyển là các văn bằng, CC theo CDNN dự tuyển.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/12/2022 đến hết ngày 09/01/2023 (thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày).

3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Tổ Hành chính – Tổng hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.824129, di động 0985.542.334 (ông Võ Quốc Khánh). * Lưu ý: Những trường hợp không được tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ.

4. Lệ phí dự tuyển Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh. Trân trọng!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *